ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۷

ژورنال ایران آکادمیا، بهار ۱۴۰۰

   • موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری / بهمن ابراهیمی
   • مقایسه قرارداد سلطه در نزد توماس هابز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو / بهار عباسی
   • رابطه وجود نابرابری و عدم تحقق آزادی در جامعه از نظر روسو/ عماد فراهانی
   • اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی / انعم عمران، محمد معینی فیض‌آبادی / برگردان: وحید مفتخری
   • «فرهنگ زارکی موکریان» وسنت واژه‌نامه‌نویسی / کمال سلیمانی
   • روان‌شناسی فمنیستی، نظریه کوئیر / برگردان:‪ امانوئل شکریان
    • الف) روان‌شناسی فمینیستی، پژوهش‌ها، مداخله‌ها، چالش‌ها / آمانا ماتوس
    • ب ) نظریه کوییر، منفصل ساختن روان‌شناسی انتقادی / میگل روسلو پنازولا و ترزا کابرویا اوباچ

  دانلود نسخه پی دی اف سفارش نسخه چاپی در آگورا بخوانید

توضیحات

دانشگاه “ایران آکادمیا” به آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی می پردازد. هدف این مؤسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدید ه ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی ایران آکادمیا در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پائیز منتشر می شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود.

سایر اطلاعات

نوع انتشارات

ژورنال

Category ,
Tags

مشخصات ژورنال

ایران آکادمیا

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی
سال ۴، شماره ۷، بهار ۱۴۰۰

شابک: 2589-1367