ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۲

ژورنال ایران آکادمیا، بهار ۱۳۹۷

  • اگر طاهره خواهری مثل خود داشت! / پونه پیرا و حسین پیرا
  • بررسی تطبیقی زمانه و آراء بی بی خانم استرآبادی و شهلا شرکت / شهرام کیانی
  • توانمندسازی زنان / فاطمه خردمند
  • نقش جنبش‌های معاصر ایران در شکل‌گیری و رشد جامعه‌ی مدنی / لألا صالحی
  • نقش جنبش‌های اجتماعی در سکولاریزاسیون جامعه ایران / کاوه متین
  • انقلاب ۵۷ و تجربه‌ی نهادهای دمکراتیک در کردستان / کاوه قریشی
  • اخلاق و نظریه فمنیستی در مصاحبه با جودیت باتلر / نیره توحیدی
  • بررسي ادراك، نگرش، تجربه و واكنش به فساد كاركنان زن و مرد / شیما تدریسی

توضیحات

دانشگاه “ایران آکادمیا” به آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی می پردازد. هدف این مؤسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدید هها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.
ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی ایران آکادمیا در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پائیز منتشر می شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود.

سایر اطلاعات

نوع انتشارات

ژورنال

Category ,
Tags , , ,

مشخصات ژورنال

ایران آکادمیا

ژورنال علوم انسانی و اجتماعی
سال ۲ ،شماره ۲ ،بهار ۱۳۹۷

شابک: 1367-2589