ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۱

ژورنال ایران آکادمیا، پاییز ۱۳۹۶

 • نهادها و بحرانهای ساختاری/ محمدرضا معینی
 • نقد چیست، نسبت نقد و دوران مدرن و تجدد چیست؟/ شهرام کیانی
 • اهمیت نقد ایدئولوژِی با نظر به فرهنگ و کنش سیاسی در ایران/ روناک مهاجر
 • انکار میل در ساخت واقعیت/ حسین پیرا
 • اسلامیسم: واکنشی مدرن به بحران هویت/ پونه پیرا
 • پیوستگی مفاهیم در سیر اندیشه‌های مارکس/ کامبیز غفوری
 • سلامت بعنوان حقوق بشر/امید رضوی
 • بررسی مفهوم توانمندسازی زنان و نگاهی گذرا به سیاست‌های جمهوری اسلامی/ امیر دانایی
 • بررسی مقایسه‌ای جنبش‌های زنان در ترکیه و مصر/ محسن صادقی
 • فمینیسمی که در آن “برخاستن” به معنای تکیه کردن به دیگران است. مصاحبه “گری‌ گاتینگ” با “نانسی فریزر”/ برگردان پویا کمالی
 • ساخت اجتماعیِ واقعیت؛ گزارش کتاب/ کاوه متین

توضیحات

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی ایران آکادمیا در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پایٔیز منتشر می‌شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود.

سایر اطلاعات

نوع انتشارات

ژورنال

Category ,
Tags , ,

مشخصات ژورنال

ایران آکادمیا

ژورنال علوم انسانی و اجتامعی
سال ۱ ،شماره ۱ ،پاییز ۱۳۹۶

شابک: 1367-2589