ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۹

فهرست

 

۱. مقالات: 

  • تخیل (انگاره) اجتماعی و دولت در ایران / سعید پیوندی، فرهاد خسروخاور، محسن متقی 
  • چپ ایرانی / محمدرضا نیکفر 
  • سیاست و مجازات / مهرداد صمدزاده 
  • دولت در جامعه:‌ ژول میگدال و محدودیت‌های اقتدار دولت / دانیل لامباخ 
  • داستان دو کشور: دولت، جامعه، و سیاست جنسیتی در ایران و أفغانستان / والنتاین مقدم 

۲.بزرگداشت: 

  • جهانی بنشسته در گوشه ای، یارشاطر و ایران / فخرالدین عظیمی 

۳. معیارهای همتاخوانی و ارزیابی مقاله و انتشار آن 

 

توضیحات

نشریه «آزادی اندیشه» وابسته به «انجمن آزادی اندیشه» است و زیر نظرِ شورای تحریریه منتشر می‌شود. کلیه‌ی مقاله‌های نشریه به صورتِ “همتاخوانی” (peer review) و با ارزیابیِ صاحب‌نظران حوزه‌هایی که مقاله به آن تعلق دارد (بی‌آنکه نام نویسنده را بدانند) بررسی و منتشر می‌شوند.