ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۵

 • تقی ارانی:درجست‌وجوِی چپِ فرهنگی / علی میرسپاسی
 • در نخستین کنگره‌ی نویسندگان: پاریس و تهران. «رئالیسمِ سوسیالیستی» در سیاست و ادبیات / کاظم کردوانی
 • درس‌های اکتبر / خسرو پارسا
 • چرا شوروی فروپاشید؟ به‌مناسبت صدمین سال انقلاب ١٩١٧ روسیه / کاظم علمداری
 • توده و نخبه از منظر انقلاب اکتبر / اسفندیار طبری
 • زنان و جنسیت در تجربه‌ی شوروی / نیره توحیدی
 • واژگانِ بزرگِ بربادرفته / کوشیار پارسی
 • نمایه کوتاه؛ انقلاب و بازگشت / کوشیار پارسی
 • نقدِ«تاریخِ ماد»،«مانیفستِ جبهه‌ی بین المللی» / باقر صمصامی و دکتر محمدعلی خنجی
 • روشنفکری، کنش‌گری، و امکان نقد / جویا آروین
 • معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
 • شیوه‌ی نگارش خط فارسی در نشریه «آزادی اندیشه»
 •  

توضیحات

نشریه «آزادی اندیشه» وابسته به «انجمن آزادی اندیشه» است و زیر نظرِ شورای تحریریه منتشر می‌شود. کلیه‌ی مقاله‌های نشریه به صورتِ “همتاخوانی” (peer review) و با ارزیابیِ صاحب‌نظران حوزه‌هایی که مقاله به آن تعلق دارد (بی‌آنکه نام نویسنده را بدانند) بررسی و منتشر می‌شوند.