ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۴

 • درباره‌ی این شماره
 • درآمد: فاجعه‌ی ساختمان پلاسکو
 • ویژه نامه
 • ساختمان پلاسکو و معماریِ مدرنیته متأخر در ایران / علی میرسپاسی
 • فروریختنِ ساختمان پلاسکو، آیینه‌ی وضعِ ما / کاظم کردوانی
 • شوراهای شهر و گِره‌گاه‌ها، تجربه‌ای از نخستین شورای شهر تهران / صدیقه وسمقی
 • دولت و جامعه؛ از دولت محوری به جامعه محوری / محمدرضا نیکفر
 • مبارزه برای تعیین واقعیت: ازدحام در تماشای رخداد پلاسکو / محمدرفیع محمودیان
 • از ”آرمان شهرِ” افلاطون تا ”پایمال شهرِ” تهران / مسعود اسماعیل لو
 • معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
 • شیوه نگارش خط فارسی در نشریه‌ی آزادی اندیشه

توضیحات

نشریه «آزادی اندیشه» وابسته به «انجمن آزادی اندیشه» است و زیر نظرِ شورای تحریریه منتشر می‌شود. کلیه‌ی مقاله‌های نشریه به صورتِ “همتاخوانی” (peer review) و با ارزیابیِ صاحب‌نظران حوزه‌هایی که مقاله به آن تعلق دارد (بی‌آنکه نام نویسنده را بدانند) بررسی و منتشر می‌شوند.