ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱

فهرست

 

 1. در چرایی «انجمن آزادی اندیشه»
 2. گزارش ها
  • گزارشی از رشته ی مطالعات زنان: چال شهای تولید دانش درباره ی زنان
  • سیاستِ ترجمه در علوم انسانی
  • سیر تحوّل دبیرستان های فرهنگ (خاص رشته ادبیّات و علوم انسانی) سیاست های آموزشی پس از انقلاب
  • فرار مغزها؛ از انقلاب فرهنگی تا نگرانی مسئولان
  • بومی‌سازی و اسلامی‌سازی علوم انسانی
 3. بخشِ موضوعی نشریه:
  • کاظم ایزدی/ علوم اجتماعی و تحول آن در ایران
  • جمشید بهنام/ دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی
  • شاپور راسخ/ علوم اجتماعی در دانشگاه تهران
  • محمدرضا نیکفر/ تیره روزی و بهروزی علوم انسانی در ایران
  • فرهاد خسروخاور/ چگونگیِ شکل‌گیریِ علوم اجتماعی در غرب و در ایران، تفاوت‌ها و مانع‌ها و دستاوردها
  • نیره توحیدی / رشته ی «مطالعات زنان» در ایران نمودی دیگر از پارادوکس جمهوری اسلامی
  • ر. رمضانی/ فساد دانشگاهی در ایران
  • سعید پیوندی/ هفت پرسش پیرامون معنای اسلامی کردن علوم انسانی در ایران
  • حسن یوسفی اشکوری/ دین علمی و علم دینی
  • محسن کدیور/ انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاهها
  • دو ضمیمه: دو مصاحبه درباره‌ی انقلاب فرهنگی، محمد ملکی و صادق زیباکلام
 4. کاظم کردوانی/ بسترهای فکری، فرهنگی، اجتماعیِ پیدایش جنبش سبز
  • آرش جودکی/ در بزرگداشتِ میرشمس الدین ادیب سلطانی: مترجم
 5. يک خبرِ ویژه: آغاز به کارِ ایران آکادمیا
 6. طرح راهبردی و اساسنامه ی «انجمن آزادی اندیشه» و چگونگی عضویت در آن

 

توضیحات

نشریه «آزادی اندیشه» وابسته به «انجمن آزادی اندیشه» است و زیر نظرِ شورای تحریریه منتشر می‌شود. کلیه‌ی مقاله‌های نشریه به صورتِ “همتاخوانی” (peer review) و با ارزیابیِ صاحب‌نظران حوزه‌هایی که مقاله به آن تعلق دارد (بی‌آنکه نام نویسنده را بدانند) بررسی و منتشر می‌شوند.