مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان

در سالهای اخیر امانوئل شکریان، پژوهشگر و مترجم، به انتخاب و ترجمه مجموعه‌ای با عنوان «مجموعه روانشناسی مارکسیستی» همت گماشته است. این پروژه ادامه دارد و مجلدهای آینده آن نیز در راه هستند. این مجموعه تا کنون شامل کتابهای زیر است:

کتاب اول:

آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟

محمد الهمومی، برگردان: امانوئل شکریان

کتاب دوم:

معنای تاریخی بحران در روانشناسی

لو سمنوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان

کتاب سوم:

مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان

لوسین سو،‌ برگردان: امانوئل شکریان

سفارش نسخه چاپی

 

 

توضیحات

مهمترین اثر لوسین سو، کتاب مارکسیسم و نظریه شخصیت است که برای اولین بار در سال ۱۹۶۹ منتشر شد. این کتاب به مضمون‌های مرتبط با مارکسیسم در روان‌شناسی علمی و ارتباط آن با دانش روان‌شناختی در مارکسیم پرداخته‌است. این اثر از سویی، در برابر «اومانیسم‌ِ» مطرح شده در آثار روژه گارودی پشتوانه‌ای جدلی دارد و از سوی دیگر، متنی علیه «ضد اومانیسم» لوئی آلتوسر به شما می‌رود. این مقاله که پیشتر منتشر شده بود، معرفی اجمالی و خلاصه ای از آن اثر است که در اصل مبتنی بر متن یک سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌هایی است که در سال ۱۹۶۸، حزب کمونیست فرانسه در پاریس سازمان داده بود.

سایر اطلاعات

نوع انتشارات

کتاب

Category
Tags , , , , ,

مشخصات کتاب

  • نام کتاب: مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
  • نویسنده: لوسین سو
  • برگردان به فارسی: امانوئل شکریان
  • صفحه آرا: پویا نودهی
  • ناشر: انتشارات ایران آکادمیا
  • شابک نسخه چاپی: 9781716461514
  • چاپ اول - ۲۰۲۰