دفترهای آسو – شماره ۹

فهرست

 

 • برده‌داری در آمریکا | کالین سامسون | برگردان: عرفان ثابتی | ص۷
 • نمی‌توانیم نفس بکشیم | گری یانگ | برگردان: آیدا حق‌طلب | 21
 • میراث از یادرفته‌ی ایرانیان آفریقایی‌تبار | جرمی لیودی | برگردان: آرمین امید | 35
 • هویت‌های نابه‌جا: نژاد | کوامی آنتونی آپیا | برگردان: عرفان ثابتی | 47
 • «سفیدپوست» را یک نمایش‌نامه‌نویس در سال 1613 ابداع کرد!| اِد سایمون | برگردان: افسانه دادگر | 63
 • سویه‌های نژادپرستانه‌ی جنبش حق رأی زنان در آمریکا | فرناز سیفی | 71
 • «ما ایرانی هستیم»: بازکشف تاریخ بردگان آفریقایی در ایران | جیلیان دَمور | برگردان: هامون نیشابوری \ 79
 • پدیده‌ی باراک اوباما | زیگمونت باومن | برگردان: عرفان ثابتی | 87
 • نژادپرستی و نتایج آن در رمان و فیلم «سگ سفید»| امیر پوریا | 91
 • نژادپرستی در سرشت بشر نیست | راندا عبدالفتاح | برگردان: پیام یزدانجو| 101
 • اعتراضات اخیر علیه نژادپرستی ناشی از سرخوردگی است | آیزاک چوتینر و برایان استیونسون | برگردان: عرفان ثابتی | 107
 • گفت‌وگو با رهبر سابق نئونازی‌ها در آمریکا | کریستیَن پیچولینی – دیو دیویس  | برگردان: سپیده جدیری | 119
 • آلمان با میراث نژادپرستانه‌ی خود مواجه شد، بریتانیا و آمریکا هم باید چنین کنند | سوزان نایمن | برگردان: عرفان ثابتی | 135
 • ترکیه و برترپنداری سفیدپوستان | مراد ارگین | برگردان: هامون نیشابوری | 141
 • چرا نژادشناسی دوباره رایج شده است؟ | انجلا ساینی | برگردان: عرفان ثابتی | 153
 • غریبه‌ها خطرناک‌اند…واقعاً این طور است؟ | زیگمونت باومن | برگردان: عرفان ثابتی | 167
 • برده‌داری؛ خاستگاه سرمایه‌داری | پیتر جیمز هادسون  | برگردان: هامون نیشابوری | 175
 • جنبش میان‌نژادی بهائی و روشنفکران سیاه‌پوست:  نمونه‌ی دابلیو. ای. بی. دوبوا | کریستوفر باک | برگردان: عرفان ثابتی  | 185
 • برده‌‌داری در خاورمیانه پس از قرن هجدهم | برنارد لوئیس | برگردان: هامون نیشابوری | 225
 • عبدالبهاء و برابری سیاهان و سفیدپوستان | جاناتان منون | برگردان: عرفان ثابتی | 237