دفترهای آسو – شماره ۷

فهرست

 

 • اوضاع دیگر نباید به روال عادی بازگردد| عرفان ثابتی| 7
 • پس از رفع این بحران، دنیا باید متحد شود| میخائیل گورباچف| برگردان: عرفان ثابتی| 15
 • شیوع کرونا، فرصتی تازه برای حاکمان| ان اپلبام | برگردان: نهال تابش| ۱۹
 • بیماری و بحران: از رساله‌های طاعونیهی قرون وسطی تا کووید 19| اسپنسر استراب| برگردان: هامون نیشابوری| 27
 • ادبیات و طاعون: از دست رفتن انسان و انسانیت| جیل لپور| برگردان: پیام یزدانجو| ۳۷
 • آلبر کامو و ویروس کرونا| آلن دوباتن| برگردان: عرفان ثابتی| ۵۳
 • جهان پس از ویروس کرونا| یووال نوح هراری| برگردان: عرفان ثابتی| ۵۷
 • چگونه وبا ایران را دگرگون کرد| امیرارسلان افخمی| برگردان: آرمین امید| 69
 • این هیولا را ما آفریده‌ایم|بوم‌شناسی سیاسی ویروس جدید کرونا| برام لون و یان اوورویک| برگردان: افسانه دادگر| 79
 • ویروس کرونا چه اهمیتی برای تغییرات اقلیمی دارد؟| میهان کریست | برگردان: آیدا حق‌طلب| 89
 • نائومی کلاین: ویروس کرونا فاجعه‌ی تمام‌عیار برای سرمایه‌داریِ فاجعه‌محور است| مری سالیس| برگردان: عرفان ثابتی| 99
 • این بیماری همه‌گیر دروازه‌ای به روی آینده است| آرونداتی روی| برگردان: هامون نیشابوری| 105
 • وضعیت اضطراری ویروسی و جهان فردا| بیونگ-چول هان| برگردان: هامون نیشابوری| 117
 • تاریخ به رهبران امروز چه می‌تواند بیاموزد؟| لیلی راثمن| برگردان: سپیده جدیری| 129
 • ویروس کرونا چطور دنیا را تغییر خواهد داد؟| پیتر سی بیکر| برگردان: عرفان ثابتی| 137
 • خطر واقعی همه‌گیری، فروپاشی اجتماعی است| برانکو میلانوویچ| برگردان: وفا ستوده‌نیا| 153
 • نابرابری نه تنها بیماری‌های عالم‌گیر را تشدید می‌کند بلکه ممکن است عامل آنها نیز باشد| لورا اسپینی| برگردان: پویا موحد| 157
 • دوری و دوستیِ جهانی، این است کَرنای کرونا| ایرج قانونی| 163
 • آیا ویروس کرونا نگرش ما به مرگ را تغییر خواهد داد؟| یووال نوح هراری| برگردان: عرفان ثابتی| 179
 • چطور از درون اتاق خود به دور دنیا سفر کنیم| آلن دو باتن| برگردان: عرفان ثابتی| 187