دفترهای آسو – شماره ۶

فهرست

 

 • ویروس کرونا و بی‌بصیرتی اخلاقی نوع بشر| عرفان ثابتی| ۷
 • وقتی از بیماری‌های عالَم‌گیر حرف می‌زنیم از چه سخن می‌گوییم؟| کریستین دابلیو. مک‌میلن| برگردان: عرفان ثابتی| 15
 • بیماری‌های عالَم‌گیر چگونه تاریخ را تغییر می‌دهند؟| ایزاک چوتنر| برگردان: هامون نیشابوری| 23
 • بیماری‌های واگیردار از واقعیت‌های جوامع پرده برمی‌دارند| اَن اَپلبام| برگردان: هامون نیشابوری| 37
 • ویروس کرونا محدودیت‌های پوپولیسم را افشا می‌کند| تامس رایت| برگردان: سپیده جدیری| 45
 • بعد از ویروس کرونا چه اتفاقی می‌افتد؟‌| یان لیانکه| برگردان: فرناز سیفی| 51
 • از واکنش سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ به شیوع ویروس کرونا چه می‌توان آموخت؟| لاینی بارون| برگردان: عرفان ثابتی| 59
 • چرا برای جلوگیری از بیماری‌های عالم‌گیر باید بدبینی پیشه کرد؟| توبی اورد| برگردان: پویا موحد| ۶۹
 • آیا ویروس کرونا اقتصاد جهان را دگرگون می‌کند؟| فیلیپ کارلسون-سلزاک، مارتین ریوز، و پال سوارتز| برگردان: فرهاد ثابتان| 85
 • با ناسیونالیسم نمی‌توان بر بحران جهانی ویروس کرونا غلبه کرد| گوردون براون| برگردان: عرفان ثابتی| 97
 • بدون اعتماد و همبستگیِ جهانی بر ویروس کرونا غلبه نخواهیم کرد| یووال نوح هراری| برگردان: عرفان ثابتی| 103
 • بحران جهانی کرونا و رکود ژئوپلیتیک| ایان برمر| برگردان: عرفان ثابتی| 113
 • قدرت مسری ترس؛ چرا برخی معتقدند که وحشت‌زدگی یک ویروس است| رابرت پکم| برگردان: سپیده جدیری| ۱۱۹
 • آنفلوانزای خوکی و دیگر علل وحشت| زیگمونت باومن| برگردان: عرفان ثابتی| 125
 • انتشارِ ویروس‌گونه: کووید 19 در زیست‌بوم اخبار ساختگی| پیتر کرِکو و پاتریک سیچرل| برگردان: هامون نیشابوری| 131
 • انتشار ویروس کرونا و احتمال فروپاشیِ «جهانی‌شدن»| استیون ارلانگر| برگردان: پیام یزدانجو| 141