دفترهای آسو – شماره ۴

 فهرست

 

  • مقدمه/ آیا خشونت راه‌حل است؟ / ۷
  • گفتگو با رضا علیجانی /۱۵نگران‌ام که جمهوری‌ اسلامی، گذار خشونت‌آمیز را بر جامعه تحمیل کند 
  • گفتگو با کاظم کردوانی/35 جامعه آبستن خشونت‌های بسیار است و من نگران آینده‌ی ایران هستم 
  • گفتگو با عبدی کلانتری/ 55 شاید به «پایان یک دوران» رسیده‌ایم، اما حکومت هنوز به پایان خط نرسیده است 
  • گفتگو با عمار ملکی / ۷۵ در مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز، خشونت هست اما مبارزان آغازگر و ادامه‌دهنده‌ی ناموجه خشونت نیستند