دفترهای آسو – شماره ۲

فهرست

 

فصل اول / نفوذ جهانی

 • ۱- «من همه‌ی فرزندانم را دوست دارم» / ۹
 • ۲- «هیچ وقت از هیچ نخست‌وزیری چیزی نخواسته‌ام»/ ۱۵
 • ۳- «دیکتاتوری رسانه‌ای» / ۲۰
 • ۴- یک محصول و بنیانگذار فرهمندش/ 26
 • ۵- «این کارها از هیچ دلقکی برنمی‌آید»/34
 • ۶- روز استقلال: رستاخیز/ 41
 • ۷- «کار دوران بازنشستگی من»/ 47

فصل دوم / اختلاف‌های درونی

 • ۸- بالاترین استاندارد در اداره‌ی شرکت / 53
 • ۹-رفقای استرالیایی ترامپ / 57
 • ۱۰- تو اکشن دوست داری مگر نه؟/ 60
 • ۱۱- مردم به تو اعتماد ندارند / 64
 • ۱۲- و لاکلان؟ / 68
 • ۱۳- تو دیگر چنین پسری نخواهی داشت/ 73

فصل سوم / اسلحه‌ی تازه‌ی فاکس

 • ۱۴- خبرت می‌کنم / 79
 • ۱۵- «معامله‌ای که برای کشور خوب نیست»/ 82
 • ۱۶- «فکر می‌کنید ملکوم جان سالم به در می‌برد؟»/ 86
 • ۱۷- «نه من شرمنده نیستم» / 91
 • ۱۸- «من نمی‌توانم بروم» / 96
 • ۱۹- به نظرم بهتر از این نمی‌شود / 99