دفترهای آسو – شماره ۱۵

فهرست

 • ۱- مقدمه | ۷
 • ۲- وطن جایی‌ست که مردم‌اش رنج تو را بشناسند | گفتگو با خدیجه عباسی | ۱۶
 • ۳- چرا حتی نسل دوم و سوم مهاجران افغان در ایران خود را ایرانی نمی‌دانند | گفتگو با عزیز حکیمی | ۴۲
 • ۴- ایرانیان رانده از عراق: معاودین در ۱۳۵۰ و ۱۳۵۹ به بعد |  کریم دواتگر | ۶۲
 • ۵- معاودین، سرگردان بین ایران وعراق | ح مرتضوی | ۷۷
 • ۶- باید مسئولیت برخورد ناشایست با افغانستانی‌ها را بپذیریم | گفتگو با آرش نراقی | ۸۹
 • ۷- دولت ایران گذاشت پناهندگان به ایران بیایند اما حقوق پناهندگی آن‌ها را نقض کرد | گفتگو با شیرین عبادی |‌۱۱۸
 • ۸- لهستانی‌هایی که به ایران آمدند‌ | غزل صدر | ۱۲۹
 • ۹- پولونیای اصفهان | یونس تراکمه | ۱۴۵
 • ۱۰- ارامنه‌ی ایران، هم‌وطنانی که نمی‌شناسیم‌ | مریم فومنی | ۱۵۱
 • ۱۱- شعر و شاعری در زادگاهی که وطن نیست | ریحانه افضلی | ۱۷۳
 • ۱۲- افغانستان و نویسندگان افغان در ادبیات داستانی ایران | ناهید جمال‌زاده |۱۷۸