دفترهای آسو – شماره ۱۲

فهرست

 

 • آفتابی در میان سایه‌ای | ایرج قانونی | ۷
 • حکمت سقراطی | گَرِت متیوز | برگردان: مزدا بابک | ۲۳
 • غریزه جاودانگی | ناتالی امونز | برگردان: مزدا بابک | ۳۱
 • اهمیت فرهنگی مرگ در متافیزیک زندگی در نزد گئورگ زیمل | اندریا استیسی و دیگران | برگردان: شهناز مسمی‌پرست | ۴۵
 • روح چیست اگر چهره‌ی ما نیکوتر نیست؟ | جان کاتینگهام | برگردان:‌ افسانه دادگر | ۶۱
 • جاودانگی و هراس از مرگ | جک شِرِفکین | برگردان: مزدا بابک | ۶۷
 • توجه می‌کنم، پس هستم | کارولین دایسی جنینگز | برگردان: افسانه دادگر | ۷۷
 • حضور زنده | گئورگ زیمل | برگردان از آلمانی: شهناز مسمی‌پرست | ۹۳
 • اثر حضور زنده، پیش‌گفتار بر چاپ جدید کتاب «انتزاع و همدلی: درآمدی بر روان‌شناسی سبک» | ویلهلم ورینگر | برگردان: شهناز مسمی‌پرست | ۹۷
 • نامیرایی در نزد برگسون | لری مک‌گراث | برگردان: شهناز مسمی‌پرست | ۱۰۵
 • مرگ، ایمان، هایدگر و یاسپرس | فیلیز پیچ | برگردان: مزدا بابک | ۱۱۱
 • از میانِ خود برخاستگان | محمود صباحی | ۱۲۱
 • تابلوی مرگ سقراط | تورج قانونی | ۱۳۱
 • رسایه فایدون، و تمرین مرگ | تورج قانونی | ۱۴۱
 • نامیرایی، و تکنیک نوشتن | ایرج قانونی | ۱۴۷
 • زندگی و نجوای مرگ | ایرج قانونی | ۱۶۱
 • سعدی، و مرگ در وداع | ایرج قانونی | ۱۷۳