دفترهای آسو – شماره ۱۰

فهرست

 

 • مقدمه| ناموس!| 7
 • هم‌دستی قانون، مذهب و مردسالاری، برای زن‌کشی به بهانه‌ی ناموس| مریم فومنی| 9
 • قتل‌های ناموسی از منظر جامعه‌شناسی| سعید پیوندی در گفتگو با منصوره شجاعی| 23
 • قانون جمهوری اسلامی درباره قتل‌های ناموسی چه می‌گوید| بهنام دارایی‌زاده| 39
 • فاجعه‌ی خاموش، پژوهشی درباره قتل‌های ناموسی در ایران| منصوره شجاعی| 49
 • اگر سکوت نمی‌کردیم رومینا‌ زنده می‌ماند| مریم فومنی| 57
 • افسانه‌های غیرتمندی| منصوره شجاعی| 65
 • بازنمایی ناموس و غیرت در سینمای ایران| عسل باقری| 77
 • «نمی‌خواهم بمیرم»، مبارزه علیه قتل‌های ناموسی در ترکیه| مهدی شبانی| 87
 • قتل‌های ناموسی در افغانستان، زخمی که پنهان می‌شود| شبنم صالحی  در گفت‌وگو با مریم فومنی| 95
 • قتل‌های ناموسی در کردستان عراق، در کشاکش قانون و قبیله| بهناز حسینی| 105
 • افزایش قتل‌های ناموسی در سوریه، زیر سایه‌ی جنگ و آوارگی| جهان حاج بکری| برگردان از عربی: یوسف‌ السرخی| 109
 • قتل‌های ناموسی در لبنان| جوانا خلیل| برگردان: سپیده جدیری| 115
 • قتل‌های ناموسی مختص کشورهای مسلمان نیست| فیلیس چسلر| برگردان: پروانه حسینی| 125