ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۵

ژورنال ایران آکادمیا، بهار ۱۳۹۹

 • طرح یک موضوع: موسیقی و هویت / سجاد سپهری

 • توانمندسازی زنان / سو شاد، جلیل روشندل

 • هویت ملی در شرایط جهانی شدن / محمود مسائلی

 • روانشناسی شوروی / مانولیس دفورموس / برگردان:‌ امانوئل شکریان

 • میشل فوکو و رخداد ایرانی / اسلاوی ژیژک / برگردان:‌ مائده مکتوم
View Book

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴

ژورنال ایران آکادمیا، پائیز ۱۳۹۸

 • درباره مفهوم نقد / علیرضا گیتی‌گهر
 • ایدئولوژی، نقد ایدئولوژی و اهمیت آن در فضای سیاسی ایران / راضیه مرادی
 • از جماعت تا جامعه شدن / یوسف پوریعقوب
 • درک مفهوم و واقعیت آزادی بیان و رسانه / سجاد سپهری
 • غذانگاری زنان ایرانی در دیاسپورا / افسانه هژبری
 • روانشناسی چیست؟ / ژرژ کانگییم/ برگردان: امانوئل شکریان
 • مارکس و حقوق بشر/ محمود مسائلی
 • تحلیل مارکس از تولید سرمایه دارانه / ژرار دومنی‌یل و دانکن فولی / برگردان: بهداد بردبار و شهرام کیانی
View Book

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۳

ژورنال ایران آکادمیا، بهار ۱۳۹۸

 • رد پای امر واقع: نقد ایدئولوژی و مسئله ایران / اشکان بهشتی
 • جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم کنشها و بازتاب ها / پویا آزاد
 • آزادی مطبوعات از حق تا واقعیت / سینا ایروانی
 • ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه / سجاد سپهری
 • بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی / جلیل روشندل، فاطمه صادقی، شیما تدریسی
 • سیری کوتاه در بایگانی اسلام / اسلاوی ژیژک / برگردان: مائده مکتوم
 • آشفتگی جنسیتی در روانشناسی اجتماعی: چگونه کار باتلر می‌تواند بر مفهوم‌سازی روانشناسان اجتماعی تجربی از جنسیت تاثیر بگذارد؟ / مورگن روث و میشل رایان / ترجمه شهرام کیانی
View Book

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۲

ژورنال ایران آکادمیا، بهار ۱۳۹۷

 • اگر طاهره خواهری مثل خود داشت! / پونه پیرا و حسین پیرا
 • بررسی تطبیقی زمانه و آراء بی بی خانم استرآبادی و شهلا شرکت / شهرام کیانی
 • توانمندسازی زنان / فاطمه خردمند
 • نقش جنبش‌های معاصر ایران در شکل‌گیری و رشد جامعه‌ی مدنی / لألا صالحی
 • نقش جنبش‌های اجتماعی در سکولاریزاسیون جامعه ایران / کاوه متین
 • انقلاب ۵۷ و تجربه‌ی نهادهای دمکراتیک در کردستان / کاوه قریشی
 • اخلاق و نظریه فمنیستی در مصاحبه با جودیت باتلر / نیره توحیدی
 • بررسي ادراك، نگرش، تجربه و واكنش به فساد كاركنان زن و مرد / شیما تدریسی
View Book

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۱

ژورنال ایران آکادمیا، پاییز ۱۳۹۶

 • نهادها و بحرانهای ساختاری/ محمدرضا معینی
 • نقد چیست، نسبت نقد و دوران مدرن و تجدد چیست؟/ شهرام کیانی
 • اهمیت نقد ایدئولوژِی با نظر به فرهنگ و کنش سیاسی در ایران/ روناک مهاجر
 • انکار میل در ساخت واقعیت/ حسین پیرا
 • اسلامیسم: واکنشی مدرن به بحران هویت/ پونه پیرا
 • پیوستگی مفاهیم در سیر اندیشه‌های مارکس/ کامبیز غفوری
 • سلامت بعنوان حقوق بشر/امید رضوی
 • بررسی مفهوم توانمندسازی زنان و نگاهی گذرا به سیاست‌های جمهوری اسلامی/ امیر دانایی
 • بررسی مقایسه‌ای جنبش‌های زنان در ترکیه و مصر/ محسن صادقی
 • فمینیسمی که در آن “برخاستن” به معنای تکیه کردن به دیگران است. مصاحبه “گری‌ گاتینگ” با “نانسی فریزر”/ برگردان پویا کمالی
 • ساخت اجتماعیِ واقعیت؛ گزارش کتاب/ کاوه متین
View Book