ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱۰

فهرست

 

موضوع ویژه: علم، قدرت و جنسیت

 1. بخش موضوعی:
  • مقدمه
  • فراخوان
  • علم، قدرت، و نابرابری‌های جنسیتی / سعید پیوندی
  • تفاوت‌های جنسی در انگیزه پیشرفت علمی و حرفه‌ای دختران و پسران / نیره توحیدی
  • جنسیت، علم و  فمینیسم در مکزیک/ فاطمه حسین زاده
  • جنسیت، زن و علم آموزی در ادب اسلامی /  مباحثه صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری
  • زنانه شدن آموزش عالی درایران: تناقض‌ها و پیچیدگی‌ها / سعید پیوندی و یاسمین نادر
 2. بزرگداشت
  • مریم میرزاخانی، طرد کلیشه‌های جنسیتی در پرتو علم/ نیره توحیدی
  • اما:‌ زاویه‌ای برای اندیشیدن/ هنگامه صابری، برگردان: منصوره شجاعی
 3. معرفی کتاب
  • معرفی تازه‌های نشر در حوزه علم، قدرت و جنسیت

 

View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۹

فهرست

 

۱. مقالات: 

 • تخیل (انگاره) اجتماعی و دولت در ایران / سعید پیوندی، فرهاد خسروخاور، محسن متقی 
 • چپ ایرانی / محمدرضا نیکفر 
 • سیاست و مجازات / مهرداد صمدزاده 
 • دولت در جامعه:‌ ژول میگدال و محدودیت‌های اقتدار دولت / دانیل لامباخ 
 • داستان دو کشور: دولت، جامعه، و سیاست جنسیتی در ایران و أفغانستان / والنتاین مقدم 

۲.بزرگداشت: 

 • جهانی بنشسته در گوشه ای، یارشاطر و ایران / فخرالدین عظیمی 

۳. معیارهای همتاخوانی و ارزیابی مقاله و انتشار آن 

 

View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۸

 1. بخش موضوعیِ نشریه
  • هویت: گوهری نامشهود یا تصویری خیالی / علیرضا مناف‌زاده
  • نقد سیاست هویت / محمد رضا نیکفر
  • هویت ملی و تجربه هویت پذیری جوانان در ایران / سعید پیوندی
  • دین، ملّیت و ملت؛ گذشته، حال و آینده / حسن یوسفی اشکوری
  • بدن زنانه همچون حامل هویت ملی در ایران: تحلیل انتقادی گفتمان بازنمایی بدن زنانه در محتواهای آنلاین رسمی / لادن رهبری، شیا لانگمن، ژیلی کونه
  • آیا غیر فارسها می‌توانند صحبت کنند؟ روایت حاکم از هویت ایرانی / کمال سلیمانی، احمد محمدزاده
  • ناکامی هویت مدرن ایرانی در آثار ابراهیم گلستان / مهرداد صمدزاده
 2. در بزرگداشت ژاله آموزگار یگانه / منصوره شجاعی
 3. بخش باز
  • جنبش فرهنگی نومعتزلیان در ایران معاصر / فرهاد خسروخاور، محسن متقی
 4. معیارهای همتاخوانی و ارزیابی مقاله و چگونگی انتشار آن
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۷

 1. بخش موضوعیِ نشریه
  • مکتب فرانکفورت، اقتدارگرایی، اسلا مگرایی و سیاست لوازم آرایش – از آلمان دهه ۱۹۲۰ تا خاورمیان هی عصر حاضر / ژانت آفاری و راجر فریدلند
  • جنبش زنان و فمینیسم در ایران: بازخوانی از منظر «جهان-محلی» / نیره توحیدی
  • فلسفه‌ی سیاسی فمینیسم / اسفندیار طبری
  • ظهورِ پُرتنشِ سکسوالیته‌ی جدید در جامعه‌ی ایران – تجربه‌ی هم‌خانگی و رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج / سعید پیوندی
  • سلسله مراتب مردانگی و مردان همجنس‌گرا در ایران / کلودیا یعقوبی
  • کلیشه‌های هویت جنسی و جنسیتی: دوگانه‌های زن و مرد، زنانه و مردانه، زنانگی و مردانگی در ورزش زنان ایران / پروانه حسینی
  • بررسی ارتباط مطالبات جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران / زینب پیغمبرزاده
  • زنان و اشتغال: چرا زنان مجبور به ترک کار می‌شوند / پرستو اله‌یاری
  • سهم زنان در مشاغل دانشگاهی / پرستو اله‌یاری
  • سیاست‌های ایدئولوژیِ جنسیتیِ حکومت ایران و تأثیر آنها بر مهاجران زن جوان در تبریز / معصومه ولایتی
  • چالش‌های نظام آموزشی ایران در حال و آینده / ناهید حسینی
  • خویشکاری زنان و فرصت‌های از دست رفته / ماندانا زندیان
 2. در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ
  • ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ / اﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏزاده
 3. نقدِ کتاب
  • نگاهی به کتاب تحول روایت زنانه‌ی عشق در ایران /  نوشین احمدی
  • نگاهی به کتابِ «حیرت یک زن مسلمان: در ارث، ازدواج، و همجنس گرایی» /  زیبا میرحسینی
 4. گزارشی از برگزاری دومین مجمع عمومیِ «انجمن آزادی اندیشه»
 5. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۶

 

 1. بخش موضوعیِ نشریه
 • هرمنوتیک و خوانش نواندیشان دینی از متن مقدس در ایران معاصر / فرهاد خسروخاور، محسن متقی
 • رفرماسیون از چشم انداز ماکس وبر / محمدرفیع محمودیان
 • جای‌سپاری، تصرف و بازتصرف – بحران در فضل دین و فضیلت کاهنان در هنگامه ورود به عصر جدید / محمدرضا نیکفر
 • امکان اصلاح در دین اسلام / حسن یوسفی اشکوری
 • رابطه‌ی فاشیسم و مذهب در آلمان میان دو جنگ جهانی / الیوت آسوده
 1. بخش دوم
 • حق داشتن حق / یگانه خویی
 • چپ مسلمان در سه اپیزود: از نخشب تا نوشریعتی‌ها / مجتبی مهدوی
 1. در بزرگداشت احمد کسروی
 • احمد کسروی: یک درفش، یک دین، یک زبان / علیرضا مناف‌زاده
 1. گزارش: نشستِ «انجمن آزادی اندیشه»: تأملی بر اعتراض‌های اجتماعی اخیر ایران: از دیماه 96 تا دختران خیابان انقلاب
 • گزارش / امید منتظری
 1. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۵

 • تقی ارانی:درجست‌وجوِی چپِ فرهنگی / علی میرسپاسی
 • در نخستین کنگره‌ی نویسندگان: پاریس و تهران. «رئالیسمِ سوسیالیستی» در سیاست و ادبیات / کاظم کردوانی
 • درس‌های اکتبر / خسرو پارسا
 • چرا شوروی فروپاشید؟ به‌مناسبت صدمین سال انقلاب ١٩١٧ روسیه / کاظم علمداری
 • توده و نخبه از منظر انقلاب اکتبر / اسفندیار طبری
 • زنان و جنسیت در تجربه‌ی شوروی / نیره توحیدی
 • واژگانِ بزرگِ بربادرفته / کوشیار پارسی
 • نمایه کوتاه؛ انقلاب و بازگشت / کوشیار پارسی
 • نقدِ«تاریخِ ماد»،«مانیفستِ جبهه‌ی بین المللی» / باقر صمصامی و دکتر محمدعلی خنجی
 • روشنفکری، کنش‌گری، و امکان نقد / جویا آروین
 • معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
 • شیوه‌ی نگارش خط فارسی در نشریه «آزادی اندیشه»
 •  
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۴

 • درباره‌ی این شماره
 • درآمد: فاجعه‌ی ساختمان پلاسکو
 • ویژه نامه
 • ساختمان پلاسکو و معماریِ مدرنیته متأخر در ایران / علی میرسپاسی
 • فروریختنِ ساختمان پلاسکو، آیینه‌ی وضعِ ما / کاظم کردوانی
 • شوراهای شهر و گِره‌گاه‌ها، تجربه‌ای از نخستین شورای شهر تهران / صدیقه وسمقی
 • دولت و جامعه؛ از دولت محوری به جامعه محوری / محمدرضا نیکفر
 • مبارزه برای تعیین واقعیت: ازدحام در تماشای رخداد پلاسکو / محمدرفیع محمودیان
 • از ”آرمان شهرِ” افلاطون تا ”پایمال شهرِ” تهران / مسعود اسماعیل لو
 • معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
 • شیوه نگارش خط فارسی در نشریه‌ی آزادی اندیشه
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۳

 • مقالات:
 • جایگاه، اهمیت و دامنه بحث سکولاریسم در ایران / محمدرضا نیکفر
 • نمودهایی از سکولارشدن بدنه‌های اصلیِ جامعه‌ی شهری ایران: تغییر و بازتغییر ارز ش‌ها و هنجارهای فرهنگی مسلط در ایران / کاظم ایزدی
 • بازخوانی رابطه دین با سکولاریزاسون و روندهای آن میان روشنفکران مسلمان و جوانان / فرهاد خسروخاور، محسن متقی
 • بار خار خودکشِته و پرنیانِ خودرشته: گیتی نگری فرهنگی از راه ادبیات، آخوندزاده همچون رهنما / آرش جودکی
 • نگاهی به تحول جامعه‌ی ایرانی از پنجره‌ی سینمای هنری‌اش / فرهاد خسرو خاور، سعید سنجابی، ایرج سبحانی
 • دین و سیاست در اندیشه ادموند برک / امیریحیی آیت اللهی
 • اقتراح / حسن یوسفی اشکوری(دبیر)، عبدالعلی بازرگان، علی پایا، سروش دباغ، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، صدیقه وسمقی، رضا بهشتی معز
 • بخش دوم:
 • فارسی شکر است. داستان کشاکش و چرخشِ زبانی در عصر تجدد / داریوش آشوری
 • در بزرگداشت هما ناطق:
 • هما ناطق و تاریخ فرهنگ و علم جدید در ایران / سعید پیوندی
 • هما ناطق، یک خاطره / آذر محلوجیان
 • کتاب: معرفی و نقد
 • دولت الهی، اسلام و مفهوم سیاسی جهان / رضا بهشتی معز
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۱

فهرست

 

 1. در چرایی «انجمن آزادی اندیشه»
 2. گزارش ها
  • گزارشی از رشته ی مطالعات زنان: چال شهای تولید دانش درباره ی زنان
  • سیاستِ ترجمه در علوم انسانی
  • سیر تحوّل دبیرستان های فرهنگ (خاص رشته ادبیّات و علوم انسانی) سیاست های آموزشی پس از انقلاب
  • فرار مغزها؛ از انقلاب فرهنگی تا نگرانی مسئولان
  • بومی‌سازی و اسلامی‌سازی علوم انسانی
 3. بخشِ موضوعی نشریه:
  • کاظم ایزدی/ علوم اجتماعی و تحول آن در ایران
  • جمشید بهنام/ دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی
  • شاپور راسخ/ علوم اجتماعی در دانشگاه تهران
  • محمدرضا نیکفر/ تیره روزی و بهروزی علوم انسانی در ایران
  • فرهاد خسروخاور/ چگونگیِ شکل‌گیریِ علوم اجتماعی در غرب و در ایران، تفاوت‌ها و مانع‌ها و دستاوردها
  • نیره توحیدی / رشته ی «مطالعات زنان» در ایران نمودی دیگر از پارادوکس جمهوری اسلامی
  • ر. رمضانی/ فساد دانشگاهی در ایران
  • سعید پیوندی/ هفت پرسش پیرامون معنای اسلامی کردن علوم انسانی در ایران
  • حسن یوسفی اشکوری/ دین علمی و علم دینی
  • محسن کدیور/ انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاهها
  • دو ضمیمه: دو مصاحبه درباره‌ی انقلاب فرهنگی، محمد ملکی و صادق زیباکلام
 4. کاظم کردوانی/ بسترهای فکری، فرهنگی، اجتماعیِ پیدایش جنبش سبز
  • آرش جودکی/ در بزرگداشتِ میرشمس الدین ادیب سلطانی: مترجم
 5. يک خبرِ ویژه: آغاز به کارِ ایران آکادمیا
 6. طرح راهبردی و اساسنامه ی «انجمن آزادی اندیشه» و چگونگی عضویت در آن

 

View Book