ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۳

 • مقالات:
 • جایگاه، اهمیت و دامنه بحث سکولاریسم در ایران / محمدرضا نیکفر
 • نمودهایی از سکولارشدن بدنه‌های اصلیِ جامعه‌ی شهری ایران: تغییر و بازتغییر ارز ش‌ها و هنجارهای فرهنگی مسلط در ایران / کاظم ایزدی
 • بازخوانی رابطه دین با سکولاریزاسون و روندهای آن میان روشنفکران مسلمان و جوانان / فرهاد خسروخاور، محسن متقی
 • بار خار خودکشِته و پرنیانِ خودرشته: گیتی نگری فرهنگی از راه ادبیات، آخوندزاده همچون رهنما / آرش جودکی
 • نگاهی به تحول جامعه‌ی ایرانی از پنجره‌ی سینمای هنری‌اش / فرهاد خسرو خاور، سعید سنجابی، ایرج سبحانی
 • دین و سیاست در اندیشه ادموند برک / امیریحیی آیت اللهی
 • اقتراح / حسن یوسفی اشکوری(دبیر)، عبدالعلی بازرگان، علی پایا، سروش دباغ، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، صدیقه وسمقی، رضا بهشتی معز
 • بخش دوم:
 • فارسی شکر است. داستان کشاکش و چرخشِ زبانی در عصر تجدد / داریوش آشوری
 • در بزرگداشت هما ناطق:
 • هما ناطق و تاریخ فرهنگ و علم جدید در ایران / سعید پیوندی
 • هما ناطق، یک خاطره / آذر محلوجیان
 • کتاب: معرفی و نقد
 • دولت الهی، اسلام و مفهوم سیاسی جهان / رضا بهشتی معز
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۴

 • درباره‌ی این شماره
 • درآمد: فاجعه‌ی ساختمان پلاسکو
 • ویژه نامه
 • ساختمان پلاسکو و معماریِ مدرنیته متأخر در ایران / علی میرسپاسی
 • فروریختنِ ساختمان پلاسکو، آیینه‌ی وضعِ ما / کاظم کردوانی
 • شوراهای شهر و گِره‌گاه‌ها، تجربه‌ای از نخستین شورای شهر تهران / صدیقه وسمقی
 • دولت و جامعه؛ از دولت محوری به جامعه محوری / محمدرضا نیکفر
 • مبارزه برای تعیین واقعیت: ازدحام در تماشای رخداد پلاسکو / محمدرفیع محمودیان
 • از ”آرمان شهرِ” افلاطون تا ”پایمال شهرِ” تهران / مسعود اسماعیل لو
 • معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
 • شیوه نگارش خط فارسی در نشریه‌ی آزادی اندیشه
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۵

 • تقی ارانی:درجست‌وجوِی چپِ فرهنگی / علی میرسپاسی
 • در نخستین کنگره‌ی نویسندگان: پاریس و تهران. «رئالیسمِ سوسیالیستی» در سیاست و ادبیات / کاظم کردوانی
 • درس‌های اکتبر / خسرو پارسا
 • چرا شوروی فروپاشید؟ به‌مناسبت صدمین سال انقلاب ١٩١٧ روسیه / کاظم علمداری
 • توده و نخبه از منظر انقلاب اکتبر / اسفندیار طبری
 • زنان و جنسیت در تجربه‌ی شوروی / نیره توحیدی
 • واژگانِ بزرگِ بربادرفته / کوشیار پارسی
 • نمایه کوتاه؛ انقلاب و بازگشت / کوشیار پارسی
 • نقدِ«تاریخِ ماد»،«مانیفستِ جبهه‌ی بین المللی» / باقر صمصامی و دکتر محمدعلی خنجی
 • روشنفکری، کنش‌گری، و امکان نقد / جویا آروین
 • معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
 • شیوه‌ی نگارش خط فارسی در نشریه «آزادی اندیشه»
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۶

 

 1. بخش موضوعیِ نشریه
 • هرمنوتیک و خوانش نواندیشان دینی از متن مقدس در ایران معاصر / فرهاد خسروخاور، محسن متقی
 • رفرماسیون از چشم انداز ماکس وبر / محمدرفیع محمودیان
 • جای‌سپاری، تصرف و بازتصرف – بحران در فضل دین و فضیلت کاهنان در هنگامه ورود به عصر جدید / محمدرضا نیکفر
 • امکان اصلاح در دین اسلام / حسن یوسفی اشکوری
 • رابطه‌ی فاشیسم و مذهب در آلمان میان دو جنگ جهانی / الیوت آسوده
 1. بخش دوم
 • حق داشتن حق / یگانه خویی
 • چپ مسلمان در سه اپیزود: از نخشب تا نوشریعتی‌ها / مجتبی مهدوی
 1. در بزرگداشت احمد کسروی
 • احمد کسروی: یک درفش، یک دین، یک زبان / علیرضا مناف‌زاده
 1. گزارش: نشستِ «انجمن آزادی اندیشه»: تأملی بر اعتراض‌های اجتماعی اخیر ایران: از دیماه 96 تا دختران خیابان انقلاب
 • گزارش / امید منتظری
 1. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۷

 1. بخش موضوعیِ نشریه
  • مکتب فرانکفورت، اقتدارگرایی، اسلا مگرایی و سیاست لوازم آرایش – از آلمان دهه ۱۹۲۰ تا خاورمیان هی عصر حاضر / ژانت آفاری و راجر فریدلند
  • جنبش زنان و فمینیسم در ایران: بازخوانی از منظر «جهان-محلی» / نیره توحیدی
  • فلسفه‌ی سیاسی فمینیسم / اسفندیار طبری
  • ظهورِ پُرتنشِ سکسوالیته‌ی جدید در جامعه‌ی ایران – تجربه‌ی هم‌خانگی و رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج / سعید پیوندی
  • سلسله مراتب مردانگی و مردان همجنس‌گرا در ایران / کلودیا یعقوبی
  • کلیشه‌های هویت جنسی و جنسیتی: دوگانه‌های زن و مرد، زنانه و مردانه، زنانگی و مردانگی در ورزش زنان ایران / پروانه حسینی
  • بررسی ارتباط مطالبات جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران / زینب پیغمبرزاده
  • زنان و اشتغال: چرا زنان مجبور به ترک کار می‌شوند / پرستو اله‌یاری
  • سهم زنان در مشاغل دانشگاهی / پرستو اله‌یاری
  • سیاست‌های ایدئولوژیِ جنسیتیِ حکومت ایران و تأثیر آنها بر مهاجران زن جوان در تبریز / معصومه ولایتی
  • چالش‌های نظام آموزشی ایران در حال و آینده / ناهید حسینی
  • خویشکاری زنان و فرصت‌های از دست رفته / ماندانا زندیان
 2. در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ
  • ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ / اﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏزاده
 3. نقدِ کتاب
  • نگاهی به کتاب تحول روایت زنانه‌ی عشق در ایران /  نوشین احمدی
  • نگاهی به کتابِ «حیرت یک زن مسلمان: در ارث، ازدواج، و همجنس گرایی» /  زیبا میرحسینی
 4. گزارشی از برگزاری دومین مجمع عمومیِ «انجمن آزادی اندیشه»
 5. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
View Book