چرا انتشارات؟

هنگامی که ایده ایران آکادمیا متولد شد قطعا آن چیزی نبود که اکنون هست. این ایده در مسیر خود و در هر گام متکامل و متحول شد و رفته رفته علاوه بر هسته اصلی فعالیت و برنامه آموزشی اش، دیگر اجزا و اندامهای خود را یافت.

لوگوی ایران آکادمیا
مجموعه وب‌سایت‌های ایران آکادمیا

نقطه آغازین این ایده بر پایه وقایع و نیازی بود که از سویی ناشی از محدودیتهای فزاینده‌ی اعمال شده بر علوم انسانی و در نتیجه نقض آزادی های علمی، و از سوی دیگر ناشی از انواع محرومیتهای تحصیلی اعمال شده بر جوانان و دانشجویان و در نتیجه نقض حق تحصیل، آن را بوجود می آورد و تفکر و جستجو برای یافتن راه حلی و شروع حرکتی ولو اندک و آغازین را در مواجهه و مقابله با آن ضروری می‌ساخت.

دانشگاه

این چنین بود که این تلاش و تکاپو گام به گام پا در مسیر ایجاد یک دانشگاه آنلاین گذاشت. چگونگی و سیر تحول آن از ایده تا واقعیت خود حدیثی است مفصل که در این مختصر نمی گنجد، تحولی که هنوز نیز ادامه دارد. اما این ایده در تداوم مسیر خود تنها به تاسیس دانشگاه و ارائه برنامه تحصیلی محدود نماند. بلکه در تعامل مستمر با دانشجویان،‌ مخاطبین و علاقمندان و بر اساس بازخوردهای آنان و نیازهایی که در میان می‌گذاشتند، به رویاپردازی و تکاپوی خود ادامه داد و در هر گام ابتکارهای جدیدی را به مجموعه تلاشها و فعالیتهای خود افزود.

ایران آکادمیا - آگورا
آگورا – تریبون ایران آکادمیا

هر چند آموزش همواره هسته اصلی فعالیت این مجموعه بوده است، اما هنگامی که یکی از وجوه این آموزش تاکید بر فراگیری مهارتهای پژوهش است، نمی‌توان نسبت به ایجاد اندامهایی که نیازهای پژوهش از جمله نشر آن را تسهیل می‌کند بی تفاوت بود.

اینچنین بود که ضرورت راه اندازی انتشارات ایران آکادمیا در عمل متولد شد. اینکه ویژگیها و تمایزهای این انتشارات چیست و خدمات آن چگونه خواهد بود را در یادداشتی دیگر پی می‌گیریم.


گفتگو با علیرضا کاظمی، مدیر اجرایی ایران آکادمیا درباره فعالیت‌های چند جانبه ایران آکادمیا در زمینه علوم انسانی و اجتماعی را در پادکست ایران آکادمیا بشنوید!


Leave a Comment

آخرین انتشارات

خبرنامه ایران آکادمیا

خبرنامه ایران آکادمیا شامل آخرین محصول‌های علمی و آموزشی مجموعه ایران آکادمیا است

امکان ذخیره نام نویسی شما نبود. دوباره تلاش کنید
اشتراک شما با موفقیت انجام شد. سپاس
دقت کنید که ایمیل را درست و کامل وارد کرده باشید تا خبرنامه را دریافت کنید