راهنمای انتشار کتاب

از آنجا که موضوعات کتاب‌ها متنوع‌اند و شیوه‌های انتشار نیز می‌توانند متفاوت باشند، ابتدا با فرستادن فرم درخواست انتشار کتاب خود به انتشارات ایران آکادمیا، آن را با شورای انتشار در میان بگذارید. در این مرحله فرستادن پیش‌نویس کامل کتاب لزومی ندارد. این فرم را تا آنجا که می‌توانید دقیق و به تفصیل پُر کنید.

نکته بسیار مهم:
از آنجا که این فُرم تفصیلی است و زمان می‌برد تا آن را تکمیل کنید، اگر دکمه سابمیت را در انتهای فُرم نزنید، همه داده‌ها پاک شده و از میان می‌روند. توجه داشته باشید که مادامیکه فُرم را کامل نکرده و دکمه سابمیت را نزده‌اید، از این صفحه خارج نشوید.
پیش از تکمیل فُرم، راهنمای انتشار کتاب را در سایت انتشارات ایران آکادمیا به دقت مطالعه کنید تا برای تکمیل فُرم آماده باشید.
پس از تکمیل این فرم، درخواست شما توسط هیأت نشر و شورای تحریریه بررسی شده و در گام‌های بعدی با شما بر اساس داده‌هایی که در این فُرم وارد کرده‌اید ارتباط برقرار خواهد شد.
موفق باشید.