راهنمای انتشار مقاله

انتشارات ایران آکادمیا توجه نویسندگان و پژوهشگرانی که مایل به انتشار مقالات خود هستند به راهنمای انتشار مقاله توسط انتشارات ایران آکادمیا جلب می‌کند. این راهنما، نخستین مرجع نویسندگان برای کسب داده‌های اولیه لازم برای نگارش مقاله در هر یک از ژورنالهای مورد نظر شماست. لطفا در گام اول به توصیه هایی برای نگارش توجه کنید، سپس معیارهای انتشار مقاله در ژورنال مورد نظرتان را مطالعه کنید و آنگاه درخواست انتشار مقاله خود را به ژورنال مورد نظر ارسال کنید.

نگارش

به نویسندگان و پژوهشگران توصیه می‌شود در نحوه نگارش «دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی» را مبنی قرار داده و همچنین به «فرهنگ املایی فارسی» اتکا داشته باشند.

شیوه نامه

برای ارجاع واستناد به منابع، شیوه‌نامه ایران توصیه می‌شود. شیوه‌نامه‌ ایران راهنمای استناد به منابع فارسی و غیر فارسی بر پایه ویرایش شانزدهم شیوه‌نامه شیکاگو، با تفاوتهایی جزیی است.

در مقالات از شیوه «ارجاع در دورن متن» استفاده می‌شود. به این ترتیب در داخل پرانتز (نام نویسنده سال انتشار،‌ شماره صفحه)‌ قید می‌شود. مثال: (محسنی ۱۳۸۲، ۸). آنگاه منابعی که در متن اشاره کرده اید در «پایان مقاله» فهرست می‌شوند. این فهرست با منابع فارسی به ترتیب حروف الفبا شروع و با فهرستی جداگانه از منابع غیر فارسی ادامه می‌یابد. به نمونه‌های زیر و نقطه گزاری آنها توجه کنید.

نمونه ارجاع به کتاب:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان کتاب با خط مورب. محل نشر: نام ناشر.

محسنی، حمید. ۱۳۸۲. مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک. تهران: کتابدار.

نمونه ارجاع به مقاله:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. «عنوان مقاله در گیومه.» عنوان مجله علمی با خط مورب. شماره دوره و شماره مجله. شماره صفحه ابتدا- شماره صفحه انتها.

حسنی، محمد. ۱۳۸۳. «بررسی دیدگاه ارزش شناسی طباطبایی و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی.» مجله روانشناسی و علوم تربیتی. ۳۴(۲). ۱۹۹-۲۲۴.

زیرنویس در صفحات مقاله نه برای کتابشناسی بلکه برای توضیحات تکمیلی و یا معادل واژه‌ها به دیگر زبانها استفاده می‌شود.

منابع برای مطالعه و مثالهای بیشتر:


ژورنال ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی انستیو علوم انسانی و اجتماعی (ایران آکادمیا) در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بصورت دوفصل‌نامه است و بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پاییز منتشر می‌شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی است. ژورنال ایران آکادمیا بعنوان یک ژورنال دوره‌ای علمی با «شماره سریال استاندارد بین المللی» 1367-2589: ISSN ثبت شده است.

چه مقالاتی در ژورنال ایران آکادمیا منتشر می‌شوند؟

  • ژورنال ایران آکادمیا یک محصول آموزشی و علمی با تمرکز بر حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. در نتیجه در ژورنال ایران آکادمیا مقالات با رعایت معیارهای نگارش علمی منتشر می‌شوند.
  • شماره های ژورنال ایران آکادمیا موضوعی نیستند و می‌توانند مقالات با موضوعات متنوعی را در بر بگیرند.
  • شماره های ژورنال ایران آکادمیا موضوعی نیستند و می‌توانند مقالات با موضوعات متنوعی را در بر بگیرند.

ژورنال ایران آکادمیا از چه روندی برای انتشار پیروی می‌کند؟

ژورنال ایران آکادمیا مقالات را بر اساس کیفیت پژوهش، روش‌شناسی معتبر، انطباق با حوزه محتوایی ژورنال، دست‌اول بودن و ارزش آموزشی و پژوهشی مقالات و همچنین توصیه و تأیید اساتید دانشگاه ایران آکادمیا، انتخاب، ویراست و منتشر می‌کند.

ایمیل تماس ژورنال ایران آکادمیا: [email protected]


ژورنال آزادی اندیشه

آزادی اندیشه، نشریه‌ای در عرصه علوم انسانی و اجتماعی است که توسط انجمن آزادی اندیشه مدیریت می‌شود. انتشارات ایران آکادمیا نشر و توزیع این ژورنال را تسهیل می‌کند.

چه مقالاتی در ژورنال آزادی اندیشه منتشر می‌شوند؟

آزادی اندیشه یک ژورنال موضوعی است و موضوع هر شماره بر اساس فراخوان همان شماره مشخص می‌شود. چنانچه مایلید از فراخوان آخرین شماره در دست انتشار این ژورنال مطلع شوید و مقاله خود را در ژورنال آزادی اندیشه منتشر کنید، به سایت این انجمن مراجعه کنید.

ژورنال آزادی اندیشه از چه روندی برای انتشار پیروی می‌کند؟

درخواست انتشار مقاله و بررسی مقالات به طور مستقل توسط شورای تحریریه نشریه آزادی اندیشه مدیریت می‌شود. روند ثبت و انتشار مقالات در آزادی اندیشه، همتاخوانی به اصطلاح "دو سو کور" (double-blind) است که در آن هیچ کدام از داوران و نویسندگان هویت یکدیگر را نمی‌شناسند. توضیحات بیشتر درباره فرایند همتاخوانی را در راهنمای همتاخوانی مطالعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره انجمن آزادی اندیشه و نشریه آزادی اندیشه به وبسایت آزادی اندیشه مراجعه کنید.

ایمیل تماس ژورنال آزادی اندیشه: [email protected]