تازه های نشر

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۳

ژورنال ایران آکادمیا، بهار ۱۳۹۸

 • رد پای امر واقع: نقد ایدئولوژی و مسئله ایران / اشکان بهشتی
 • جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی: برهم کنشها و بازتاب ها / پویا آزاد
 • آزادی مطبوعات از حق تا واقعیت / سینا ایروانی
 • ژاندارک و سارا برنارد در یک آینه / سجاد سپهری
 • بررسی عملکرد دولت دهم و یازدهم در بهبود برابری جنسیتی / جلیل روشندل، فاطمه صادقی، شیما تدریسی
 • سیری کوتاه در بایگانی اسلام / اسلاوی ژیژک / برگردان: مائده مکتوم
 • آشفتگی جنسیتی در روانشناسی اجتماعی: چگونه کار باتلر می‌تواند بر مفهوم‌سازی روانشناسان اجتماعی تجربی از جنسیت تاثیر بگذارد؟ / مورگن روث و میشل رایان / ترجمه شهرام کیانی
View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۷

 1. بخش موضوعیِ نشریه
  • مکتب فرانکفورت، اقتدارگرایی، اسلا مگرایی و سیاست لوازم آرایش – از آلمان دهه ۱۹۲۰ تا خاورمیان هی عصر حاضر / ژانت آفاری و راجر فریدلند
  • جنبش زنان و فمینیسم در ایران: بازخوانی از منظر «جهان-محلی» / نیره توحیدی
  • فلسفه‌ی سیاسی فمینیسم / اسفندیار طبری
  • ظهورِ پُرتنشِ سکسوالیته‌ی جدید در جامعه‌ی ایران – تجربه‌ی هم‌خانگی و رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج / سعید پیوندی
  • سلسله مراتب مردانگی و مردان همجنس‌گرا در ایران / کلودیا یعقوبی
  • کلیشه‌های هویت جنسی و جنسیتی: دوگانه‌های زن و مرد، زنانه و مردانه، زنانگی و مردانگی در ورزش زنان ایران / پروانه حسینی
  • بررسی ارتباط مطالبات جنبش فمینیستی و جنبش دگرباشان ایران / زینب پیغمبرزاده
  • زنان و اشتغال: چرا زنان مجبور به ترک کار می‌شوند / پرستو اله‌یاری
  • سهم زنان در مشاغل دانشگاهی / پرستو اله‌یاری
  • سیاست‌های ایدئولوژیِ جنسیتیِ حکومت ایران و تأثیر آنها بر مهاجران زن جوان در تبریز / معصومه ولایتی
  • چالش‌های نظام آموزشی ایران در حال و آینده / ناهید حسینی
  • خویشکاری زنان و فرصت‌های از دست رفته / ماندانا زندیان
 2. در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ
  • ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ / اﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏزاده
 3. نقدِ کتاب
  • نگاهی به کتاب تحول روایت زنانه‌ی عشق در ایران /  نوشین احمدی
  • نگاهی به کتابِ «حیرت یک زن مسلمان: در ارث، ازدواج، و همجنس گرایی» /  زیبا میرحسینی
 4. گزارشی از برگزاری دومین مجمع عمومیِ «انجمن آزادی اندیشه»
 5. معیارهای ما در ارزیابی مقاله‌ها و چگونگی انتشار آنها
View Book

معنای تاریخی بحران در روان‌شناسی

درباره کتاب:

«معنای تاریخی بحران در روان‌شناسی» در طول حیات ویگوتسکی منتشر نشده است و ممکن است حتی یک اثر کامل نباشد. مدت‌ها بود که گم شده‌بود. با وجود این، ایده‌هایی که در این کار بر روی آنها تمرکز شده، در کارهای دیگر ویگوتسکی منعکس شده است و حتی در زمانی که او زنده بود نیز تاثیر گذار بوده‌است علاوه بر این، تاریخ، اهمیت کار را افزایش داده‌است، زیرا ویگوتسکی نه تنها شایسته‌ترین شاهد بحران حرف‌های زمان خود است، بلکه پیامبر بحران امروز است. 

View Book
ژورنال ایران آکادمیا
دو فصل نامه ایران آکادمیا
لیست تمام نسخه های ژورنال ایران آکادمیا

دیدگاه‌ها