تازه های نشر

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۵

ژورنال ایران آکادمیا، بهار ۱۳۹۹

 • طرح یک موضوع: موسیقی و هویت / سجاد سپهری

 • توانمندسازی زنان / سو شاد، جلیل روشندل

 • هویت ملی در شرایط جهانی شدن / محمود مسائلی

 • روانشناسی شوروی / مانولیس دفورموس / برگردان:‌ امانوئل شکریان

 • میشل فوکو و رخداد ایرانی / اسلاوی ژیژک / برگردان:‌ مائده مکتوم
View Book

معنای تاریخی بحران در روان‌شناسی

درباره کتاب:

«معنای تاریخی بحران در روان‌شناسی» در طول حیات ویگوتسکی منتشر نشده است و ممکن است حتی یک اثر کامل نباشد. مدت‌ها بود که گم شده‌بود. با وجود این، ایده‌هایی که در این کار بر روی آنها تمرکز شده، در کارهای دیگر ویگوتسکی منعکس شده است و حتی در زمانی که او زنده بود نیز تاثیر گذار بوده‌است علاوه بر این، تاریخ، اهمیت کار را افزایش داده‌است، زیرا ویگوتسکی نه تنها شایسته‌ترین شاهد بحران حرف‌های زمان خود است، بلکه پیامبر بحران امروز است. 

View Book

ژورنال آزادی اندیشه – شماره ۸

 1. بخش موضوعیِ نشریه
  • هویت: گوهری نامشهود یا تصویری خیالی / علیرضا مناف‌زاده
  • نقد سیاست هویت / محمد رضا نیکفر
  • هویت ملی و تجربه هویت پذیری جوانان در ایران / سعید پیوندی
  • دین، ملّیت و ملت؛ گذشته، حال و آینده / حسن یوسفی اشکوری
  • بدن زنانه همچون حامل هویت ملی در ایران: تحلیل انتقادی گفتمان بازنمایی بدن زنانه در محتواهای آنلاین رسمی / لادن رهبری، شیا لانگمن، ژیلی کونه
  • آیا غیر فارسها می‌توانند صحبت کنند؟ روایت حاکم از هویت ایرانی / کمال سلیمانی، احمد محمدزاده
  • ناکامی هویت مدرن ایرانی در آثار ابراهیم گلستان / مهرداد صمدزاده
 2. در بزرگداشت ژاله آموزگار یگانه / منصوره شجاعی
 3. بخش باز
  • جنبش فرهنگی نومعتزلیان در ایران معاصر / فرهاد خسروخاور، محسن متقی
 4. معیارهای همتاخوانی و ارزیابی مقاله و چگونگی انتشار آن
View Book
ژورنال ایران آکادمیا
دو فصل نامه ایران آکادمیا
لیست تمام نسخه های ژورنال ایران آکادمیا

دیدگاه‌ها